Domain Full Control - Toàn quyền quản lý tên miền?

Người đăng: namnguyenft

16/10/2017 - 23:47:58

Khái niệm Domain Full Control được hiểu là domain phải được toàn quyền quản lý bởi chủ thể (chủ sở hữu/người đăng ký), nguyên tắc này được tất cả các nhà đăng ký tên miền trên thế gới áp dụng, các quyền đó bao gồm:

- Tự do cập nhật thông tin chủ thể và thông tin WHOIS của tên miền, quan trọng nhất là thông tin email

- Tự do cập nhật và lấy thông tin bảo mật của tên miền, ví dụ như Authentication Code, Domain Secrect Code, Transfer Code...

- Tên miền phải được mang thông tin liên lạc và thông tin sở hữu của khách hàng, khách hàng được chủ động chuyển quản lý tên miền.

- Tên miền phải có bảng điều khiển gốc được cấp phát bởi các tổ chức tên miền Quốc tế (Domain Control Panel).

- Hỗ trợ đầy đủ các chức năng như:

+ Quản lý, cập nhật Nameserver gốc, Child Nameserver (dùng tạo cặp DNS riêng)

+ Che giấu thông tin WHOIS, khóa/mở khóa tên miền, chống trộm tên miền

+ Chuyển tiếp tên miền, chuyển tiếp email tên miền, quản lý bản ghi nâng cao và các tính năng phụ trợ nhỏ

- Ngoài ra, khi đăng ký tên miền, chủ thể tên miền phải được hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ từ nhà đăng ký tên miền.

Hình ảnh một phần Domain Control Panel

Tất cả tên miền Quốc tế chủ thể đăng ký tại www.Webnenco.com, Quý khách được đảm bảo toàn quyền quản lý tên miền của mình, được cấp riêng control panel quốc tế để quản lý tên miền và các tính năng bổ sung hỗ trợ đầy đủ đi kèm tên miền như liệt kê bên trên.


Chia sẻ bài viết: